KOVE-PRO

Kovettuvat kaivostäytöt (KOVE-PRO) -projektissa tutkitaan kuivatun rikastushiekan stabilointia ja hyötykäyttöä kaivosten täyttömateriaalina.

GTK tutkii yhdessä Savonian ja yrityspartnereiden kanssa mikä on optimaalisin resepti täyttömateriaalille ja miten materiaali reagoi kaivostoiminnan aikana, ennen kaivoksen sulkemista ja täyttymistä vedellä. Samalla tutkitaan täyttömateriaalissa käytettävän sementin määrän vähentämistä ja sen korvaamista kuonalla tai tuhkalla ja näiden uusien täyttömateriaalien reaktioita simuloiduissa kaivosolosuhteissa. Lisäksi rikastushiekan stabiloitavuutta ja pumpattavuutta pyritään parantamaan erilaisten tehostinkemikaalien avulla.

Hanke koostuu 7 työpaketista:

TP1: Rikastusjätteen ominaisuudet kaivostäytössä

TP2: Veden hallinta ja kuivatusominaisuuksien kehittäminen

TP3: Kaivostäytön vähähiilinen kovettaminen

TP4: Kovetetun kaivostäytön tekninen testaus

TP5: Kovetetun kaivostäytön pitkäaikaiskestävyys ja ympäristöominaisuudet

TP6: Tietokonetomografian soveltaminen testauksessa

TP7: Tiedon jakaminen, liiketoimintamallin suunnittelu ja hankehallinto

 

Hankkeen päätoteuttajina ovat Savonia Amk ja GTK. Hankkeen yrityskumppaneita ovat Agnico Eagle Finland Oy, Kuopion Energia Oy, Finnsementti Oy, Yara Suomi Oy, Normet UK ltd, ja Endomines Oy. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto sekä edellä mainitut hankkeen yhteistyökumppanit.

Projekti alkoi syksyllä 2019 ja loppuu syksyllä 2021.

Lisätietoja hankkeesta antavat petri.juntunen@savonia.fi ja soili.solismaa@gtk.fi.