Jäsenedut

  • Jäsenhinnoittelu KWC:n perustajajäsenten TKI-palveluiden osalta: testaus- ja pilotointipalvelut, näihin liittyvät tilatarpeet sekä analytiikka

  • Näkyvyys KWC:n kotisivuilla sekä mahdollisuus saada oma jäsenprofiili ko. sivuille

  • Kutsu sekä ilmainen sisäänpääsy Kuopio Water Clusterin järjestämiin tilaisuuksiin. Tilaisuuksia ovat mm. seminaarit, koulutukset sekä verkostoitumistilaisuudet

  • Mahdollisuus saada ilmaiseksi näkyvyyttä Kuopio Water Clusterin järjestämien tilaisuuksien yhteydessä (esim. esittelytila, posteri tai esitys)

  • Mahdollisuus päästä mukaan klusterin hankevalmisteluihin

  • Jäsentiedote ajankohtaisista asioista

  • Mahdollisuus saada ensikäden tietoa vesisektorin kehityssuunnista sekä suosituksia yhteydenottoihin eri toimijoihin

  • KWC tarjoaa alustan verkostoitumiselle ja yhteistyölle

  • KWC ohjaa ”yhden luukun kautta” yhteydenottosi tarpeeseesi parhaiten sopivan laboratorion/tutkimuskumppanin luo Kuopio Water Clusterin toimijoiden puitteissa

  • KWC välittää tietoa yrityksesi avoimista harjoittelupaikoista, opinnäytetyöaiheista sekä nuorten ammattilaisten työpaikoista KWC:n piirissä toimiville opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille