Tilat ja tutkimusinfrastruktuuri

Kuopio Water Cluster keskittyy monialaiseen tutkimukseen, koulutukseen, tietoon ja yrittäjyyteen vesitekniikan alalla. Kuopio on ihanteellinen paikka vesitekniikkayrityksellesi:

 • Pääsy ainutlaatuisiin tutkimus- ja toimistotiloihin – kaikki kävelymatkan päässä

 • Kenttäkohteissa toteutettavat demonstraatiopalvelut siirrettävillä, merikontteihin rakennetuilla pilot-laitteistoilla

 • Joustavat yhteistyömallit (tekninen tuki, avaimet käteen -ratkaisut)

 • Helppo pääsy koulutukseen, tieteeseen ja laajaan kansainväliseen verkostoon

Laboratoriomme ja testauslaitteistomme ovat ainutlaatuinen alusta yrityksille ja instituutioille toteuttaa tutkimusta itsenäisesti. Pyynnöstä tarjoamme tukea soveltavaan tutkimukseen ja samalla mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden kanssa.

Vesilaboratorio

Vesilaboratorion keskuksena toimii koehalli, jonne voidaan sijoittaa räätälöityjä laboratoriomittakaavan pilot-laitteistoja, tarjoten sinulle monipuolisen ja turvallisen työympäristön. Vesilaboratiossa on mahdollista säilöä erityyppisiä vesijakeita (esim. järvivettä, yhdyskuntien vesiä ja teollisuuden vesijakeita) tutkimuksia varten litroista kuutiometreihin. Meillä on oma paja, jossa rakennamme ja muokkaamme testauslaitteita.

 • Vesilaboratoriossamme käytössäsi on kemian ja mikrobiologian laboratoriot tarvittavine laitteineen. Voit luottaa asiantuntemukseemme ja tekniseen tukeemme.

 • Vesilaboratorio tarjoaa täydellisen analyysipaketin yhteistyössä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

 • Vain laboratoriossamme sinulla on mahdollisuus hyödyntää ainutlaatuisia pilot-laitteistoja, mukaan lukien järvivedenottamo, pilot-mittakaavan vedenkäsittelylaitos ja pilot-vesijohtoverkosto – kaikki samassa testausympäristössä – mahdollistaen laajat testausmahdollisuudet.

Lue lisää Vesilaboratoriosta alla olevista linkeistä

LUE LISÄÄ ANALYYSEISTÄMME
LUE LISÄÄ VESILABORATORIOSTA

Vesimikrobiologian laboratorio

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Vesimikrobiologian laboratorio (Kuopio) keskittyy vesiturvallisuutta edistävään tutkimukseen, jossa selvitetään pääasiassa altistumista mikrobiologisille vesivälitteisille uhkille ja toimia näiden uhkien vähentämiseksi.

Laboratorio auttaa viranomaisia vesivälitteisissä epidemioissa sekä ongelmatilanteissa, jotka koskevat juomavesi-, lämminvesi-, jätevesi-, teollisuusvesi-, jäähdytysvesi ja uimavesijärjestelmiä.

 • Laboratorio toimii  aktiivisesti erilaisissa asiantutkijatehtävissä, jotka sisältävät erilaisia valvonta-, koulutus- tai muita asiantuntijatehtäviä kansallisella ja EU:n tasolla

 • Laboratorio vastaa vesimikrobiologisten menetelmien standardoinnista Suomessa

Palvelut

 • Laboratoriolla on käytettävissä uusimmat tutkimusmenetelmät vesivälitteisten taudinaiheuttajamikrobien ja indikaattoriorganismien määrittämiseen.
 • Vesijärjestelmissä esiintyvää mikrobikasvua voidaan tutkia biofilmien, mikrobiravinteiden ja heterotrofisten mikrobien avulla.

 • Analyysipalvelut ovat suunnattu terveysviranomaisille, vesilaitoksille, tutkimuslaitoksille sekä teollisuudelle.
 • Laboratorio tarjoaa asiantuntija- ja analyysipalveluita vesivälitteisten epidemioiden hoitamiseen Suomessa.
 • Laboratorio on akkreditoitu testauslaboratorio (T077, FINAS-akkreditointi) ja se noudattaa SFS-EN ISO/IEC 17025 standardia.

Tutustu Vesimikrobiologian laboratorioon tarkemmin alla olevasta linkistä

LUE LISÄÄ VESIMIKROBIOLOGIAN LABORATORIOSTA

Nurmentutkimuskeskus

Luonnonvarakeskuksen (Luke Kuopio) Nurmentutkimuskeskus keskittyy märehtijöiden maidon ja lihan tuotantoon liittyvään kestävään, kannattavaan ja innovatiiviseen ruokaketjuun. Pääpaino on nurmentuotannon ympäristön ja sosiaalisen kestävyyden ja kilpailukyvyn parantaminen. Tutkimusyksikkö tarjoaa tietoa esimerkiksi viranomaisille ja yksityisille yrityksille siitä, kuinka lypsykarjatuotanto ja erilaiset rehutuotantomenetelmät vaikuttavat vesistöihin.

Tietoa kestävästä elintarviketuotannosta ja ympäristövaikutuksista

 • Korkealaatuista tutkimustietoa kustannustehokkaista ratkaisuista maatalouden vesipäästöihin sekä integroiduista ja kestävästä vesihuollosta ja ravinnekuormituksesta.
 • Monitieteinen asiantuntijaverkosto, joka hallitsee ja tuottaa tietoa koko maatalouden tuotantoketjulle ja tarjoaa älykkäitä kiertotalousratkaisuja ja siten kestäviä elintarviketuotantoratkaisuja
 • Tietoa ravinteiden kiertotaloudesta – ravinteiden kierrätys

Kansainvälisesti merkittävät tutkimusalustat

 • Kansainvälisesti hyväksytyt tutkimusalustat maatalouden ympäristövaikutusten mittaamiseen ja seurantaan.

 • Automaattinen mittausjärjestelmä ja tiedonhallinta tarjoavat kustannustehokkaan testaus- ja tutkimusalustan erilaisille innovatiivisille veden huuhtoumatesteille.
 • Innovatiiviset tutkimusalustat pystyvät simuloimaan ilmastonmuutosta ja äärimmäisiä olosuhteita sekä validoimaan malleja.

Lue lisää Nurmentutkimuskeskuksesta alla olevasta linkistä:

Lue lisää nurmentutkimuskeskuksesta

Kovettuvien kaivostäyttöjen palvelut

Palvelu pitää sisällään testauspalvelutuotteet:

 1. pastatäyttöjen suunnittelusta
 2. valmistamisesta
 3. testaamisesta
 4. pitkäaikaiskäyttäytymisen monitoroinnista ja
 5. ympäristöominaisuuksien arvioinnista
 • Tuotteitamme:

  1. Suunnittelupalvelut
  2. Valmistusmateriaalien karakterisointitulokset (veden kemia, rikastushiekan ja sideaineiden kemia,mineralogia ja raekoko)
  3. Kovettuvan pastan reologiset ominaisuudet
  4. Pastan sekä koekappaleiden valmistus ja olosuhdetestaus erilaisissa ympäristöissä(olosuhdekaappi, uuttokolonnit)
  5. Kovettuvan pastan pH ja lämpötilamuutosten tunteminen
  6. Sulfidien hapettumisnopeuden tunteminen ja AMD potentiaalin tunnistus rikastushiekalleja kovettuvalle kaivostäyttömateriaalille (oxitop)
  7. Lujuustulokset
  8. Koekappaleiden kemialliset ominaisuudet testaus(kokonais- ja liukoiset pitoisuudet ja niiden vertailuraja-arvoihin, staattiset testit esim. kolonnikokeet)
  9. Koekappaleiden tomografiatestaussisäinen rakenne (tomografiakuvaus)
  10. Koekappaleiden mineraali- ja faasikoostumus
  11. Kovettuvan pastatäyttömateriaalin ympäristöominaisuuksien arviointi saatujen tulosten pohjalta

Lue lisää kovettuvien kaivostäyttöjen palveluista alla olevasta linkistä:

Lue lisää kovettuvien kaivostäyttöjen palvelusta

Sivustomme luominen on vielä kesken – lisää tietoa palveluistamme ja laitteistamme tulossa pian!

Loading…

Vesiklusterimme vahvuus on kyky toteuttaa haastaviakin tuotekehitykseen liittyviä pilot-mittakaavan koeajoja asiakkaan määrittelemillä teollisuuskohteilla.

Eero Antikainen, Tutkimuspäällikkö

Löydä tulevaisuus

Olemme kohdennettuun ja tehokkaaaseen kaupallistamiseen ja tuotekehitykseen sitoutunut monialainen verkosto

Ota yhteyttä