UUTISET

Savonian vesilaboratorioon on hankittu alkuvuodesta ionikromatografi sekä atomiabsorptiospektrofotometri. Ionikromatografin avulla vesinäytteiden kationi- ja anionimääritykset voidaan toteuttaa entistä laajemmin ja nopeammin, kun analysoitavana on paljon näytteitä ja näytteistä halutaan analysoida useampia ioneja. Atomiabsorptiospektrofotometrillä voidaan analysoida sekä vesinäytteistä että kiinteistä näytteistä nyt myös alkuaineita, kuten metalleja. Savonian vesilaboratorioon hankittu ContrAA 800 D-atomiabsorptiospektrofotometri on laatuaan ensimmäinen Suomessa.

Vesilaboratorion analyysit soveltuvat luonnonvesille, talousvesille sekä teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesille. Osa analyyseistä soveltuu myös lietteille ja kiinteille näytteille. Tarkempaa tietoa analyysipalveluista voi tiedustella Laura Antikaiselta.

Tästä linkistä löydät lisää tietoa analyyseistämme.

Laitteet on hankittu osana Kuopio Water Cluster -investointihanketta. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon liitto.

By |Published On: 9 syyskuun, 2020|Categories: Uutiset|